Doorlopende leerlijn digitale geletterdheid
voor het basisonderwijs

De doorlopende leerlijn integreert deze 4 thema’s

Digitale principes, structuren
en logica

Veilig, sociaal, weerbaar en
kritisch met media

Praktische computervaardigheden en inzichten

Gericht, effectief naar betrouwbare informatie

In de online leeromgeving is voor elke les een gedetailleerde leerkracht instructie. Met niet alleen het verloop van de les maar ook achtergrondinfo, context en antwoorden op vragen die gesteld kunnen worden. Zo kan iedere leerkracht elke les geven. 

Delta de Draak is een complete lesmethode die kant-en-klaar aangeleverd wordt

In de digitale omgeving is voor elke les de digitale ondersteuning te vinden en video-instructies voor de leerkracht

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er les- en werkboekjes die de kinderen gebruiken voor zowel de online als offline lessen

Wil jouw school ook aan de slag met digitale geletterdheid?
Vul het formulier in en we nemen meteen contact op.

Delta de Draak
Karel Doormanlaan 14
2024 HM Haarlem
085 877 0558